บุคลากร


  ทำเนียบผู้บริหาร
          สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม       
     
นางกษมา   โรจนนิล 
     ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม
   นายสุจินต์  กลัดประสิทธิ์    
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสมุทรสงคราม


  นางสาวรัตนาภรณ์   วงศาโรจน์         
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภออัมพวา


  นางโชติกา  ง่วนสำอางค์       
ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบางคนที